متوسطه دوره دوم

برگزاری جشن روز دانش آموز
زهرا جوادزاده
برگزاری جشن روز دانش آموز
  • توسط زهرا جوادزاده
  • 14 آبان 1396

جشن روز دانش آموز

اطلاعات بیشتر
آغاز فعالیت کلینیک ابوعلی سینا
زهرا جوادزاده
آغاز فعالیت کلینیک ابوعلی سینا
  • توسط زهرا جوادزاده
  • 14 آبان 1396

آغاز فعالیت کلینیک ابوعلی سینا

اطلاعات بیشتر
برگزاری مراسم اربعین حسینی و تدارک آش نذری
زهرا جوادزاده
برگزاری مراسم اربعین حسینی و تدارک آش نذری
  • توسط زهرا جوادزاده
  • 21 آبان 1396

پذیرایی از عزاداران حسینی با آش نذری

اطلاعات بیشتر