مهدکودک و پیش دبستان

  • خانه
  • مهدکودک و پیش دبستان
 
پیش دبستان پلی است که کودک را با مدرسه ارتباط می دهد. دوره ی پیش دبستانی نحوه ی ارتباط با مربیان را به کودک آموخته و به او یاد می دهد چگونه با بزرگ تر ها ارتباط برقرار نماید.
دوره ی پیش دبستان با دوره ی مهد کودک تفاوت های بسیاری دارد؛ چون در دوره ی مهدکودک، توقع ما از کودک صرفا بازی ، تغذیه و یاد گیری شعر یا قصه و بعد هم استراحت و سپس آمادگی در روابط و رشد سنی خویش است . به عبارت بهتر، کودک آموخته است که باید مدت زمانی را در مهد کودک گذرانده و بعد هم به اتفاق والدین راهی خانه شود.
در حالی که در دوره ی پیش دبستان، کودک با همسالانی از تمام اقشار جامعه مواجه است. در این دوره   که امروزه نقش مثبت خود را بیش از پیش نشان می دهد   کودک می آموزد، نقاشی می کشد، قصه می گوید و حتی ایفای نقش می کند. گذراندن دوره ی 9 ماهه ی پیش دبستانی، کودک را آماده می کند تا بتواند با مربی و همسالانش با جدیت و مسئولیت پذیری ارتباط برقرار نماید. زیرا نخستین مکان جدی که کودک پس از جداشدن از خانه و خانواده به آن وارد شده و حضور در فضای جدید را تجربه می کند، همین دوره است.