درباره ما

مجتمع آموزشی ابوعلی سینا اولین مدرسه غیرانتفاعی منطقه 2 تهران بوده که از اعتبارخاصی درسطح استان تهران برخوردار می باشد.

این مرکز علمی که از آن به عنوان مدرسه عالی یاد می شود ، نقش بسزایی در توسعه علمی، فرهنگی و آموزشی منطقه داشته و علاوه بر تربیت نیروهای آماده مورد نیاز مراکز آموزش عالی کشور همواره در زمینه حرکات نوین آموزشی پیش قدم بوده است.

تاسیس مجتمع آموزشی غیرانتفاعی ابوعلی سینا در سال 1370 می باشد.

در حال حاضر با 350 نفر کادر مجرب و 1700 دانش آموز برگزیده در کلیه مقاطع از وجوه ممتازی نسبت به دیگر مراکز آموزشی برخوردار است.


 
با آرزوی موفقیت          
مرضیه حسینعلی