برگزاری جشنواره غذا

برگزاری جشنواره غذا

برگزاری جشنواره غذا

طبق روال هر سال برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و اولیا به تغذیه سالم در روز 24 مهرماه روز جهانی غذا ،جشنواره و مسابقه غذاهای سالم و خانگی در مقطع دبستان برگزار گردید که با استقبال پر شور دانش آموزان از پایه های پیش دبستانی تا ششم و همکاری اولیا انها روبرو گردید
ودر این مسابقه به مادران بزرگوار شرکت کننده در این طرح تقدیر نامه از طرف مدرسه اهدا خواهد گردید

اخبار مرتبط