اهداف

اهداف کلی مجتمغ هوشمند ابوعلی­ سینا

تقویت عملکردها، صرفاً در مسیر چشم­اندازهاست.
سیستم ­ها توانمند، انعطاف ­پذیر و پویا هستند.
 
یادگیری
بهبود مستمر از پایین به بالا،بخشی از فرهنگ مدرسه است.
برنامه­ های یادگیری توسط همگان اجرا می­شود.
سازگاری با فرهنگ مدرسه، یکی از پیش نیازهای هر نیروی جدیدی است که به مدرسه وارد می­شود.
مشتریان
تعامل با مشتریان به بالاترین حد خود می­رسد تا هدف­های مدرسه تإمین می­شود.
مدیر مدرسه به دنبال آن است که مشتریان، با خودانگیختگی کامل به سوی مدرسه روی بیاورند.
به طور مستمر، نیازهای مشتریان توسط مدرسه پیش بینی می­شوند و برنامه­هایی برای آن­ها به اجرا در می­آید.
امور عملکردی
در مدرسه علاوه بر توجه به کمیت و کیفیت و ایجاد شناخت در فراگیران، راه­های رسیدن به شناخت هم مورد عنایت قرار می­گیرد. (معرفت و شناخت نسبت به خود و جهان هستی)
تمامی معیارهای عملکردی مدرسه، به طور مستقیم رقابتی و در مقایسه با وضع حال و آینده مدرسه ­های جهان است.
رهبری/ برنامه ریزی استراتژیک
فلسفه اداره مدرسه غیرقابل تغییر است؛ حتی در شرایطی که مدیر مدرسه ومدیران ارشد تغییر کنند.
متولیان بر عملیات بلند مدت (و نه روزانه) تمرکز دارند.
همه افراد، هر روز با چشم انداز مدرسه سازگار شده، با آن زندگی می­کنند.
نوآوری
نوآوری و خلاقیت کارکنان مدرسه، از سوی مدیر تمرکز می­شود.
همواره جریان خروشانی از نوآوری­ها و فرآیندهای جدید برای بهبود مسیر یاددهی- یادگیری، در مدرسه به چشم می­خورد.
افراد
ارتباط مدیر مدرسه با کارکنان و مدیران ارشد، دوطرفه و متعادل است.
مدرسه، از همه توانمندی­ های همه کارکنان، دانش­ آموزان و اولیای خود، به طور کامل استفاده می­کند.
افراد، به طور خود انگیخته کار می­کنند و جابجایی کارکنان، مگر در موارد اضطراری، صورت نمی ­پذیرد.