آغاز فعالیت کلینیک ابوعلی سینا

آغاز فعالیت کلینیک ابوعلی سینا

آغاز فعالیت کلینیک ابوعلی سینا

کلینیک مجتمع ابوعلی سینا جهت ویزیت و سلامتی دانش آموزان عزیز

هر هفته یکشنبه ها از ساعت 9/30 - 8

با حضور جناب آقای دکتر  امیری راد

اخبار مرتبط